OldCarFotoRETRO CARS
Photogallery

Buryatia, Cars

to the region / country page

Sort by:  alphabet  ·  quantity

Models in regular operation

Retro

ModelQuant.
GAZ-24 Volga '68-864
VAZ-21011 '74-834
2
Moskvich-412IE (Izh) '70-822
Moskvitch-2141 '86-002
VAZ-21013 '77-882
VAZ-2103 '72-842
VAZ-2106 '75-062
ГАЗ-24-12 Волга '86-922
Audi 80 (B2) '78-861
GAZ-21 Volga (common model)1
GAZ-21R Volga '65-701
GAZ-24-10 Volga '86-921
GAZ-67B '44-531
Izh-21251 Combi '78-971
Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-971
Moskvitch-2140 '76-881
Moskvitch-2140-117 (2140SL) '80-881
Opel Rekord (E1) '77-821
RAF-2203-01 Latvia '87-941
VAZ-2101 '70-831
VAZ-2102 '71-861
VAZ-2121 '77-941
Total36

Models out of regular operation

ModelQuant.
Moskvitch-412IE '69-76
Toyota Cresta (X50/X60) '80-84
ZAZ-968 Zaporozhets '71-79
ZAZ-968M Zaporozhets '79-94
ВАЗ-2108 '84-94

to the region / country page