OldCarFotoRETRO CARS
Photogallery

Sverdlovsk region. Others

to the region / country page

Sort by:  alphabet  ·  quantity

Models in regular operation

Retro

ModelQuant.
VAZ-2106 '75-067
GAZ-24 Volga '68-866
VAZ-2101 '70-836
GAZ-21R Volga '65-704
GAZ-3102 '81-084
Moskvich-412IE (Izh) '70-824
GAZ-12 ZIM '49-593
GAZ-24-10 Volga '86-923
GAZ-M-20 Pobeda '46-553
Moskvitch-2141 '86-983
UAZ-469 '72-853
VAZ-21013 '77-883
GAZ-М-21L Volga '62-642
Izh-21251 Combi '78-972
LuAZ-969M '79-962
Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-972
VAZ-21011 '74-832
VAZ-2103 '72-842
Audi 100 (C3) '82-911
BMW 3 Series (E21) '75-821
BMW 3 Series (E30) '82-941
Cadillac Eldorado (9G) '71-781
Ford Sierra MkII '87-931
Ford Thunderbird (10G) '89-971
GAZ-21 Volga (common model)1
GAZ-31029 '92-971
GAZ-М-21M Volda '62-641
Izh-2715-01 '82-011
Izh-27156 '88-011
Lincoln Continental Mark VII '83-921
Mazda 626/Capella (GC) '82-871
Moskvich-412 (Izh) '67-701
Moskvich-412IE-029 (Izh) '82-971
Moskvitch-2137 '76-851
Moskvitch-400/401 (common model)1
Moskvitch-403 '62-651
Moskvitch-407 '58-631
Moskvitch-408 '64-691
Moskvitch-408IE '69-761
Moskvitch-410N '58-611
Moskvitch-426 '67-691
Moskvitch-426IE '69-761
RAF-2203-01 Latvia '87-941
RAF-22031 Latvia '76-871
Toyota Crown (S130) '87-911
Toyota Tercel (L20) '82-861
VAZ-2102 '71-861
VAZ-2109 '87-931
Volvo 245 '75-931
Volvo 740 '84-921
ZAZ-965A Zaporozhets '62-691
ZAZ-968 Zaporozhets '71-791
Żuk A07B '75-981
ВАЗ-2108 '84-941
Total97

Models out of regular operation

ModelQuant.
BMW 5 Series (E34) '87-96
GAZ-14 Chaika '76-89
GAZ-24-01 Volga '70-86
GAZ-M-21I Volga '58-62
Mercedes-Benz (common model)
Moskvitch-2140 '76-88

to the region / country page