OldCarFotoOLD AND RARE CARS AND MOTORCYCLES
Photogallery

Kherson region, Cars

to the region / country page

Sort by:  alphabet  ·  quantity

Models in regular operation

Retro

ModelQuant.
Moskvitch-2140 '76-884
VAZ-21013 '77-883
Moskvich-412IE (Izh) '70-822
Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-972
BMW 5 Series (E34) '87-961
Ford Transit (3G) '86-941
GAZ-21R Volga '65-701
GAZ-24-10 Volga '85-921
Izh-2125 Combi '73-781
Izh-21251 Combi '78-971
LuAZ-969M '79-961
Moskvich-427IE '69-761
Moskvitch-407 '58-631
Nysa-522 (common model)1
Opel Ascona (C) '81-881
RAF-2203 Latvia '76-871
RAF-2203-01 Latvia '87-941
Toyota Starlet (P70) '84-891
VAZ-21011 '74-831
VAZ-2106 '75-061
VAZ-2109 '87-931
VAZ-2121 '77-941
ZAZ-1103 Slavuta '99-111
ZAZ-968 Zaporozhets '71-791
ВАЗ-21099 '90-041
Total32

to the region / country page