OldCarFotoOLD AND RARE CARS AND MOTORCYCLES
Photogallery

Chernihiv region, Cars

to the region / country page

Sort by:  alphabet  ·  quantity

Models in regular operation

Retro

ModelQuant.
VAZ-2106 '75-069
Moskvitch-2140 '76-888
VAZ-2101 '70-837
VAZ-21013 '77-887
VAZ-2103 '72-845
VAZ-2121 '77-945
ZAZ-968M Zaporozhets '79-945
ZAZ-1103 Slavuta '99-114
GAZ-24-10 Volga '85-923
Homemade TM3
VAZ-2105 '80-883
GAZ-24 Volga '68-862
Izh-2715-01 '82-012
Moskvich-412IE (Izh) '70-822
Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-972
Moskvitch-2140-117 (2140SL) '80-882
Moskvitch-2141 '86-982
Moskvitch-412IE '69-762
VAZ-21011 '74-832
ZAZ-1102 Тavria '87-072
Audi 100 (C3) '82-911
BMW 5 Series (E28) '82-881
Ford Granada MkI '72-771
Ford Sierra MkI '82-871
GAZ-21 Volga (common model)1
GAZ-21R Volga '65-701
Izh-21251 Combi '78-971
Izh-2715 '72-821
Lancia Prisma '82-891
Mercedes-Benz T1 '76-961
Moskvitch-400/401 (common model)1
UAZ-3303 '85-031
UAZ-469 '72-851
VAZ-2109 '87-931
Volkswagen LT '75-961
ZAZ-965A Zaporozhets '62-691
Total93

to the region / country page