OldCarFotoOLD AND RARE CARS AND MOTORCYCLES
Photogallery

Belgorod region, Cars

to the region / country page

Sort by:  alphabet  ·  quantity

Models in regular operation

Retro

ModelQuant.
VAZ-2106 '75-0622
LuAZ-969M '79-9619
Moskvitch-2141 '86-9817
Moskvitch-2140 '76-8816
Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-9715
VAZ-2101 '70-8315
ZAZ-1102 Тavria '87-0715
VAZ-2102 '71-8614
VAZ-2121 '77-9414
VAZ-21013 '77-8813
GAZ-24-10 Volga '86-9211
GAZ-69A '53-7311
ZAZ-968M Zaporozhets '79-9410
GAZ-21 Volga (common model)9
Izh-21251 Combi '78-979
Moskvitch-2140-117 (2140SL) '80-888
GAZ-24 Volga '68-867
VAZ-2103 '72-847
VAZ-21011 '74-836
GAZ-69 '53-75
Izh-2715-01 '82-015
Izh-27151-01 '82-975
Homemade TM3
Moskvich-412IE (Izh) '70-823
Moskvitch-400/401 (common model)3
VAZ-2109 '87-933
Ford Sierra MkI '82-872
GAZ-21R Volga '65-702
GAZ-67B '44-532
Izh-2126 Orbita/Oda '90-052
Izh-2717 Oda version '97-052
RAF-2203 Latvia '76-872
VAZ-1111 Oka (SeAZ) '95-082
Volkswagen Typ 2 (Т3) '79-922
ZAZ-965A Zaporozhets '62-692
ВАЗ-2108 '84-942
СМЗ С-3Д '70-972
ErAZ-762V '79-961
ErAZ-762VGP '88-961
Ford Bronco II '83-901
Ford Transit (2G) '78-861
GAZ-12 ZIM '49-591
GAZ-24-02 Volga '72-871
GAZ-M-20V Pobeda '55-581
Hanomag 1.3 Liter '39-411
Holden Kingswood (HK/HT/HG) '68-711
Izh-2125 Combi '73-781
Izh-27156 '88-011
Mercedes-Benz (W124) '84-961
Mitsubishi Lancer '83-881
Moskvich-412 (Izh) '67-701
Moskvitch-2137 '76-851
Moskvitch-402 '56-581
Moskvitch-407 '58-631
Moskvitch-408 '64-691
Moskvitch-410N '58-611
Moskvitch-412IE '69-761
Nissan Sunny (B12) '85-901
Opel Rekord (E2) '82-861
Opel Super 6 '36-381
RAF-2203-01 Latvia '87-941
Toyota Corolla/Sprinter (E90) '87-911
VAZ-2106 (Izh) '01-061
VAZ-2106 (RosLada) '98-011
Volkswagen Passat (B1) '73-801
ГАЗ-24-12 Волга '86-921
Total316

Models out of regular operation

ModelQuant.
GAZ-21S Volga '65-70
GAZ-31029 '92-97
GAZ-M-20 Pobeda '46-55
LuAZ-969A '75-79
Moskvich-434 (Izh) '68-73
Moskvitch-2138 '76-82
Moskvitch-2335 '92-01
Moskvitch-400-420 '46-54
Opel Senator (A1) '78-82
ZAZ-968 Zaporozhets '71-79
Żuk A06B '75-98

to the region / country page