OldCarFotoRETRO CARS
Photogallery

Orel region. Others

to the region / country page

Sort by:  alphabet  ·  quantity

Models in regular operation

Retro

ModelQuant.
Mercedes-Benz (W124) '84-962
ZAZ-968M Zaporozhets '79-942
Barkas B1000 KB '64-911
BMW 321 '38-501
GAZ-31029 '92-971
GAZ-69 '53-71
GAZ-M-20 Pobeda '46-551
GAZ-M-20V Pobeda '55-581
Homemade TM1
Izh-21251 Combi '78-971
Izh-27156 '88-011
Moskvich-412IE-028 (Izh) '82-971
Renault Trafic (1G) '81-891
UAZ-469 '72-851
VAZ-2101 '70-831
VAZ-2109 '87-931
ZAZ-965A Zaporozhets '62-691
Total19

Models out of regular operation

ModelQuant.
GAZ-24 Volga '68-86
Mercedes-Benz (W126) '79-91
RAF-2203 Latvia '76-87
RAF-2203-01 Latvia '87-94
VAZ-2103 '72-84

to the region / country page